อำเภอป่าซาง
  
    เป็นเส้นทางท่องเที่ยวชมวัด หอไตร และงานศิลปหัตถกรรม ที่เที่ยวที่โดดเด่นบนเส้นทางสายนี้คือ พระพุทธบาตรตากผ้า เส้นทางเชื่อมภายในหมู่บ้านมีท้องทุ่งทิวทัศน์สวยงาม หากเป็นฤดูฝนจะเป็นนาข้าว ในหน้าแล้งจะกลายเป็นไร่กระเทียมเขียวขจี ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ยังมีบ้านไม้เก่าแก่อายุราว 40-50 ปี เรียงรายอยู่ทั่วไป

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
    วัดป่าเหียง
    วัดพระพุทธบาทตากผ้า
    วัดหนองเงือก
    หอศิลป อุทยานธรรมะ
    หมู่บ้านหัตถกรรม บ้านหนองเงือก
    วัดสันกำแพง
     วัดหมูปิ้ง
     ตลาดป่าซาง

 

 

อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ