อำเภอเมือง
   
    ตัวเมืองลำพูนค่อนข้างเล็ก เงียบสงบไม่มีอาคารสูง ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ สาม หรือสี่ชั้น สลับกับอาคารเก่าอายุมากกว่า 50 ปี และเรือนแถวไม้หลังคามุงกระเบื้องดินขอ ถนนสายหลัก คือ ถ.ราษฎร์อุทิศ ที่ต่อเนื่องมาจากถนนสาย เชียงใหม่-สารภี-อุโมงค์-ลำพูน จากนั้นจะเข้าเขตกำแพงเมืองเก่าที่มีถนนหลักสองสายขนานกัน คือ ถ.อินทยงยศ กับ ถ.รอบเมืองใน และรอบเมืองนอก ซึ่งขนานไปกับแม่น้ำกวง
        การท่องเที่ยวในตัวเมืองลำพูนหลัก ๆ คือการเที่ยวชมวัดวาอารามที่มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่สร้างตามคตินิยมแบบล้านนา


  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
   
วัดพระธาตุหริภุญชัย
    กู่ช้าง-กู่ม้า
    บ้านหนองช้างคืน
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
    วัดจามเทวี
    วัดพระยืน
    วัดมหาวัน
    ขัวมุงท่าสิงห์ และชุมชนเวียงยอง
    อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และสุเทวฤาษี
    อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

 

อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ