อำเภอลี้
  
    เป็นเส้นทางที่ไกลที่สุดของ จ.ลำพูน ติดกับ อ.เสริมงาม และ อ.เถิน จ.ลำปาง เส้นทางสายเถิน-ล-บ้านโฮ่ง เคยเป็นเส้นทางจาก กรุงเทพฯ มาเชียงใหม่ แต่เมื่อทางหลวงหมายเลข 11 ตัดผ่าน จ.ลำปาง เส้นทางนี้จึงไม่เป็นที่นิยม เส้นทางระหว่าง อ.บ้านโฮ่ง-ลี้ เป็นที่ราบสลับกับทิวเขา เป็นแหล่งปลูกข้าวและกระเทียมแหล่งใหญ่ของจังหวัด จึงเห็นเป็นทุ่งเขียวตลอดปี ที่เที่ยวที่โดดเด่นในเส้นทางนี้ คือ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
   วัดพระธาตุดวงเดียว
    วัดพระธาตุห้าดวง
    วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
    อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

 

อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ