อำเภอบ้านธิ
     
 เป็นอำเภอเล็ก ๆ ด้านเหนือสุดของ จ.ลำพูน ห่างจาก อ.เมือง 14 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 1147 ตรงสี่แยกนิคมอุตสาหกรรมลำพูน สองข้างทางเป็นทุ่งนา และป่าผลัดใบ ที่ทางเหนือเรียกว่า ป่าแพะ อยู่บนภูเขาที่สลับซับซ้อน ติดกับเขต อ.แม่ออน และ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ บนเส้นทางนี้มีแหล่งที่เที่ยวที่เป็นที่รู้จักคือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ จากตัว อ.บ้านธิ สามารถขับรถต่อไปยัง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 18 กม.

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
   บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
    พระธาตุดอยห้างบาตร
    วัดพระธาตุดอยเวียง
    วัดศรีดอนชัย 

 

อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ