อำเภอบ้านโฮ่ง
       
ที่เที่ยวย่านนี้จะเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติ มีถ้ำที่สวยงามน่าชม คือ ถ้ำเอราวัณ ถ้ำหลวงผาเวียง ล้วนเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัด มีหินงอกหินย้อยสวยงาม นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งยังมีพรรณไม้ที่สวยงาม เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
   
ถ้ำเอราวัณ
   
ถ้ำหลวงผาเวียง
    วัดพระเจ้าตนหลวง
    วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
    หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ
 

 

อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ