เวปท่าจังหวัด ทำเนียบส่วนราชการ บริการจากภาครัฐ ฐานข้อมูลจังหวัด เอกสารจังหวัด KM GPP ข่าวสารจากภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครงาน
กลับหน้าหลัก   เข้าสู่ระบบ
 
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร จังหวัดลำพูน
    แสดงตามวันที่ และแยกตามประเภทสินค้า
    แสดงตามช่วงเวลา และแยกตามรายการสินค้า
    แสดงราคาสินค้าที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด แยกตามประเภทสินค้า
    แสดงราคาสินค้าเฉลี่ยรายเดือน